Národní sportovní agentura

Rejstřík

Dne 1. června 2020 přešla správa Rejstříku sportu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Národní sportovní agenturu. Od 1. června 2020 je Rejstřík sportu dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz.

Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA byly přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Uživatelé pro přihlášení využijí stávající uživatelský účet a heslo.

Přejít na web

Skip to content