Národní sportovní agentura

Povinně zveřejněné informace

Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. Naleznete zde přehled povinně zveřejňovaných informací, postup ministerstva při vyřizování žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb., výroční zprávy o poskytování informací a texty odpovědí MMR, jež byly poskytnuty podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled základních předpisů pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad (Příloha B směrnice č. 30/2020 - o poskytování informací podle zákona š. 106/1999 Sb.)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Evidence přestupků za rok 2019 podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Prošetřovatel

Skip to content