Národní sportovní agentura

Podpora sportu

Zde naleznete veškeré informace o podpoře sportu poskytované Národní sportovní agenturou. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Výzva Můj klub 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.

 

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 22. října do 16. listopadu 2020. (ZMĚNA)

 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 22. 10. 2020 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 16. 11. 2020 do 11:59 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

 

V případě dotazů kontaktujte nejdříve proškolené pracovníky své servisní organizace – seznam kontaktů naleznete ZDE (seznam je průběžně doplňován).

 

Aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích je vhodné provést již nyní v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (www.rejstriksportu.cz).

 

Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu, který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.

 

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111. Můžete využít i stránku s nejčastějšími dotazy ZDE.

Dokumentace výzvy

Výzva VSA 2020

Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu Významné sportovní akce 2020, která byla připravena jako mimořádná reakce na epidemiologickou situaci, která celosvětově zasáhla sportovní prostředí. Výzva je zaměřena na VSA konané v roce 2020, které nebyly oficiálně plánované před ukončením nouzového stavu dne 17. května 2020, s výjimkou VSA, které byly rozšířeny v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo které změnily kategorii závodů/soutěží na vyšší úroveň nebo byly rozšířeny o další kategorii závodů/soutěží po ukončení nouzového stavu 17. 5. 2020. 

 

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 5. října 12:00 do 2. listopadu 2020 11:59.

 

Datum zahájení příjmu žádostí: 5. 10. 2020 od 12:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 2. 11. 2020 do 11:59 hod.

Jedná se o kolovou soutěžní Výzvu.

 

Případné dotazy lze směřovat na email: slajchrt@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 083.

Pozn. Řádek 15 nevyplňujte, informace o termínu konání VSA bude převzata pouze z řádků 17-18.

Výzva VSA 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu Významné sportovní akce 2021. Výzva je zaměřena na významné sportovní akce konané v roce 2021.

 

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 20. října 12:00 do 16. listopadu 2020 23:59.

 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2020 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 16.11. 2020 do 23:59 hod.

Jedná se o kolovou soutěžní Výzvu.

 

Případné dotazy lze směřovat na email: slajchrt@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 083.

Výzva VSA ZPS 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu Významné sportovní akce zdravotně postižených sportovců 2021. Výzva je zaměřena na významné sportovní akce zdravotně postižených sportovců konané v roce 2021.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 20. října 12:00 do 19. listopadu 2020 23:59.

Případné dotazy lze směřovat na email: slajchrt@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 083.

Významné sportovní akce mimořádné důležitosti

Ukončené výzvy

Skip to content