Národní sportovní agentura

FAQ

Nejčastější dotazy

Ruka ukazující na laptop

Podívejte se na stránku Kontaktní informace, kde je zřízen speciální e-mail i telefon pro dotazy související s dotačními programy.

V roce 2020 rozděluje finance stále ještě MŠMT, od kterého Národní sportovní agentura postupně přejímá agendu. NSA by měla na podzim 2020 vypsat programy na rok 2021. Výjimku tvoří program COVID – Sport, v jehož rámci NSA rozdělí sportovním organizacím už letos miliardu korun.

Podívejte se na stránku Kariéra, kde jsou vyvěšena aktuální výběrová řízení do zaměstnaneckého i služebního poměru. Agentura nabírá zaměstnance postupně, proto stránku sledujte pravidelně.

Podívejte se na stránku Záštity, kde najdete dosud udělené záštity stejně jako formulář se žádostí.

Skip to content