Národní sportovní agentura

FAQ - Rejstřík sportu

Ruka ukazující na laptop

Ve veřejné části Rejstříku sportu (na domovské stránce www.rejstriksportu.cz), kliknete na záložku Seznam sportovních organizací. Výsledky můžete zobrazit pomocí filtrů kdy zadáte IČO organizace, případně název. Podmínkou zobrazení sportovní organizace je ověření ve veřejných rejstřících, zapsaný předmět/účel činnosti v oblasti sportu, a vytvořený a NSA ověřený uživatelský účet.

Počet sportovců/trenérů zjistíte ve veřejné části Rejstříku sportu (na domovské stránce www.rejstriksportu.cz), kde kliknete na záložku Sportovci a trenéři. Zadáte IČO organizace, případně název a ve výsledku se zobrazí výsledek s počtem sportovců a trenérů v organizaci. Podmínkou pro zařazení do statistiky je zápis sportovce nebo trenéra ověřenou sportovní organizací a ověření jejich identity Registrem obyvatel. Počty se mění v závislosti na průběžném ověřováním Registrem.

 1. Kliknete na tlačítko Přihlásit v pravém horním rohu obrazovky.
 2. Zobrazí se formulář přihlášení. Vyplníte všechny požadované údaje a kliknete na tlačítko Přihlásit.

Přihlašovací jméno: IČO vaší organizace (8 znaků)

Heslo: vámi zvolené heslo

 1. Zapomenuté heslo

Pokud zapomenete heslo, kliknete na Zapomenuté heslo, otevře se okno, kde vyplníte přihlašovací jméno (IČO organizace), zaškrtnete checkbox Nejsem robot a zmáčknete tlačítko Obnovit heslo.

Do zadané e-mailové schránky Vám dorazí e-mail, díky kterému lze změnu hesla dokončit.

 1. Na internetovém portálu https://www.rejstriksportu.cz/ kliknete na tlačítko Registrovat umístěné v pravé horní části.
 2. Zadáte přihlašovací jméno = IČO a kliknete na tlačítko Pokračovat.
 3. Vyplníte všechny požadované údaje a po zaškrtnutí políčka “Nejsem robot” a ověření, kliknete na tlačítko
 4. Po vyplnění registračních údajů, odkliknete tlačítko OK a počkáte, až Vám přijdou registrační údaje do zadaného e-mailu.
 5. V e-mailu Dokončení registrace do RS NSA potvrdíte kliknutím na tlačítko ZDE dokončení registrace.
 6. Po dokončení registrace odešlete tento e-mail:a) do datové schránky NSA – vnadiz2 b) nebo e-mailem s elektronickým podpisem oprávněné osoby na adresu rejstriksportu@agenturasport.cz c) nebo v listinné podobě s vlastnoručním podpisem oprávněné osoby na adresu:

  Národní sportovní agentura

  Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

 7. Dokud nebude tento e-mail doručen Národní sportovní agentuře, která vaši registraci posoudí, budou uživateli dostupné pouze omezené funkce!

 8. Na webových stránkách se po ověření platnosti emailu otevře informační okno, které potvrdíte tlačítkem OK. Poté se zobrazí úvodní stránka, na které se můžete Přihlásit.

 1. Kontrolou záložky Import/Export, kde si stáhnete soubor se zapsanými sportovci/trenéry (tlačítkem Exportsportovců a trenérů) a provedete kontrolu s vlastní evidencí.
 2. Přímou kontrolou stavů v nabídce Sportovci a Trenéři.
 1. Aktualizací údajů:
  • V záložce Import/Export kliknete na tlačítko Import sportovců a trenérů – aktualizace a nahrajete soubor ve formátu .csv, kterým aktualizujete stávající údaje.
  • U již existujících sportovců/trenérů v Rejstříku dojde k aktualizaci údajů podle importního souboru.
  • U nově přidaných sportovců/trenérů z importního souboru dojde k přidání nových sportovců/trenérů v Rejstříku.
  • U sportovců/trenérů kteří jsou v Rejstříku z minulosti a v importované tabulce nejsou nedojde k žádné změně.
  • Soubor pro hromadný zápis sportovců/trenéru naleznete zde, viz obrázek.

 2. Přepsáním údajů:
  • V záložce Import/Export kliknete na tlačítko Import sportovců a trenérů – prvotní naplnění a nahrajete soubor ve formátu .csv, kterým přepíšete stávající údaje.
  • POZOR! U sportovců a trenérů, kteří jsou z minulosti Rejstříkem evidováni, ale nejsou v importním souboru, dojde při použití funkce “prvotní naplnění” k ukončení činnosti (vyplněna hodnota sportovec_do na datum provedení importu) a sportovec/trenér již nebude evidován jako aktivní člen klubu.

   Soubor pro hromadný zápis sportovců/trenéru naleznete zde, viz obrázek.

 3. Individuálním vložením:
  • V záložce Sportovci/Trenéři přidáte jednotlivě nového sportovce/trenéra nebo opravíte údaje o stávajícím sportovci/trenérovi pomocí tlačítek Přidat nebo Opravit.

Stávajícího sportovce a trenéra můžete editovat pod funkcí Opravit. Můžete také opravit poklepáním na ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí formulář, ve kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu jsou totožné, povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.

Po zápisu do Rejstříku a následném potvrzení osoby registrem obyvatel NELZE přepisovat u sportovce jméno, příjmení a rodné číslo (informace o vykonávané sportovní činnosti a kontaktní údaje lze dále upravovat).

Sportovce ani trenéra z Rejstříku nemažete, pouze zadáte datum ukončené činnosti.

Funkce pro smazání je k dispozici pro případ kdy se uživatel dopustí administrativní chyby (například v Rejstříku je osoba 2x, jednou s validním a podruhé nevalidním RČ).

Po přihlášení do Rejstříku otevřete záložku “Statutární orgány” a vyberete položku + Přidat. Po vybrání funkce Přidatse otevře formulář k vyplnění. Pro uložení statutárního orgánu je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a zápis Uložit.

Po přihlášení do Rejstříku otevřete záložku Sportovní organizace a vyberete položku Opravit. Po stisknutí ikony se otevře okno pro editaci sportovní organizace. V tomto kroku můžete kontakty upravit pod položkou Kontakty organizace. Při přidání vícero kontaktů stisknete ikonu + Přidat.

Po ukončení editace kliknete na tlačítko Uložit a záznam se uloží. Pokud nechcete editovat, kliknete na tlačítko Zpěta vrátíte se na úvodní obrazovku.

Skip to content