Organizační struktura úřadu se v současné době připravuje.