ODLOŽENÍ ROADSHOW

S ohledem na výstupy z Bezpečnostní rady státu ze dne 10. 3. 2020 a mimořádné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR oznamujeme přeložení nejbližších termínů konání Roadshow Národní sportovní agentury.

Aktuálně se jedná o Jihočeský kraj (původní termín konání 18. března), Plzeňský kraj (20. března), Karlovarský kraj (2. dubna) a Ústecký kraj (3. dubna). O náhradních termínech zmíněných zastávek Roadshow Vás budeme v dostatečném předstihu informovat.

Jakub Večerka O autorovi