Mimořádná bezpečnostní opatření

S ohledem na výstupy z Bezpečnostní rady státu ze dne 10. 3. 2020 a mimořádné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR – http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-konani-akci-nad-100-osob-od-18-hodin-dne-1032020-_18697_1.html upozorňuje NSA na mimořádná opatření ve vztahu ke konání sportovních a spolkových akcí.

Rozhodnutí, jestli budou sportovní utkání odložena, nebo se odehrají bez diváků, je aktuálně na pořadateli utkání.

Více na: www.mzcr.cz

Jakub Večerka O autorovi