Sociální sítě

Newsletter Národní sportovní agentury (26.1.2020)

Během ledna Národní sportovní agentura nadále pokračuje v budování úřadu a nastavování vnitřních systémů. Postupnou obměnou prochází například webové stránky, na jejichž zpracování pracují grafici a programátoři. Všichni zaměstnanci navíc absolvovali IT školení, aby byli napřed ve snaze o digitalizaci sportovního prostředí. 

Vedení NSA jmenovalo do funkce nového ředitele antidopingového výboru Mgr. Martina Lukavského a zároveň poděkovalo dosavadnímu řediteli za odvedenou práci v rámci antidopingu v České republice. Předseda Milan Hnilička s místopředsedou Ivo Lukšem se také zúčastnili tiskové konference po jednání výkonného výboru České unie sportu, kde se řešil aktuální stav českého sportu. O pohybové gramotnosti dětí a významu sportu pro společnost se zase debatovalo na schůzce s Prof. Ing. Václavem Buncem z FTVS UK.

Pokračují také jednání o budoucnosti univerzitního sportu, když se představitelé Agentury sešli na Masarykově univerziě v Brně se zástupci České asociace univerzitního sportu a prorektorkou a děkanem fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Předseda Milan Hnilička byl minulou neděli osobně přítomen u zahájení Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže v Karlových Varech.  

Dále pokračují jednání o jednotné identitě státních úřadů. Tomuto tématu se detailně jmenoval článek na Lidovky.cz

Sledujte nás na sociálních sítích:
Tweet 20
Jakub Večerka O autorovi


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial